Na dobry początek...

Doceniamy nowych klientów...

Przyprowadź do nas znajomych...

 
Kadry i płace

Kadry i płaceprowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i rozliczeń ZUS,

Kadry i płaceprzygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,

Kadry i płacesporządzanie list wynagrodzeń pracowników,

Kadry i płaceprowadzenie dokumentacji kadrowej,

Kadry i płacerozliczanie urlopów oraz przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich,

Kadry i płacewystawianie świadectw pracy,

Kadry i płacerozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,

Kadry i płacerozliczanie umów cywilnoprawnych,

Kadry i płacesporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,

Kadry i płacerejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

Kadry i płacekorygowanie deklaracji ZUS z lat ubiegłych,

Kadry i płacekontakty z US i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych,

Kadry i płaceRozliczanie diet z tytułu podróży służbowych,

Kadry i płaceprzygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,

Kadry i płaceprowadzenie rozliczeń z PFRON,

Kadry i płacepodstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.