Na dobry początek...

Doceniamy nowych klientów...

Przyprowadź do nas znajomych...

 
kpir

Książka przychodów i rozchodówprowadzenie księgi przychodów i rozchodów bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

Książka przychodów i rozchodówsporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

Książka przychodów i rozchodówprowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,

Książka przychodów i rozchodówbieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,

Książka przychodów i rozchodówsporządzanie rozliczeń rocznych.