Na dobry początek...

Doceniamy nowych klientów...

Przyprowadź do nas znajomych...

 

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckaprowadzenie ksiąg rachunkowych,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckaewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckaprowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckaopracowanie zakładowego planu kont,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckasporządzanie raportów kasowych,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckaprowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckasporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, i VAT,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckasporządzanie sprawozdań statystycznych,

Pełna księgowość Ostrów Mazowieckasporządzanie bilansów, rachunków wyników,